Soft MILK BUNS – DINNER ROLLS recipe – Cách làm BÁNH MÌ NGỌT MỀM (công thức cơ bản)(English & Tiếng Việt). In this video, I’m sharing with you a basic recipe that makes very soft & tender MILK BUNS or DINNER ROLLS. Printable recipe coming soon on my blog: www.ricenflour.com

Other videos that you may like:

1. How to make soft and fluffy HOKKAIDO MILK BREAD:
2. Authentic FRENCH BRIOCHE (recipe from Le Cordon Bleu Paris):
3. Mexican coffee buns – PAPPAROTI:
4. Soft & Fluffy PUMPKIN DINNER ROLLS:
——–
INGREDIENTS (makes 6 big crescent rolls)

250 g (2 cup +/- 1 tbsp) bread flour (protein 11.5 – 12.5%)
35 g (2.5 tbsp) caster sugar
2 g (1/2 tsp) salt
5 g (1.5 tsp) instant yeast
130 ml (1/2 cup + 2 tsp) milk
25 g (2 tbsp) egg (lightly beat 1 egg, get 25 g, save the rest for egg wash)
42 g (3 tbs) unsalted butter – melted

——–
Mời các bạn xem công thức tiếng Việt cùng các lưu ý khi làm bánh tại:

THAM KHẢO CÁC VIDEO LÀM BÁNH KHÁC

1. BÁNH MÌ SỮA HOKKAIDO :
2. BÁNH MÌ HOA CÚC CHUẨN VỊ PHÁP:
3. BÁNH MÌ CÀ PHÊ – PAPPAROTI:
4. BÁNH MÌ BÍ ĐỎ:
————–
Music:

Life in Romance by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/meo-vat/