Nhà văn Việt Nam hiện đại Chân dung và phong cách – Mục 18255. Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân dung và phong cách
Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
Nhà xuất bản: TRẺ – 2000
Người đọc: Trung Nghị – Ngọc Hân – Thu Hồng
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
1. Mấy lời mở sách
2. Một sự nghiệp văn học lớn, phong phú, đa dạng
3. Vài suy nghĩ về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ…
4. Tố Hữu, nhà thơ của lý tưởng cộng sản
5. Xuân Diệu – thơ
6. Xuân Diệu – văn xuôi
7. Xuân Diệu và niềm khao khát giao cảm với đời
8. Ghi chép về một buổi giảng thơ của Xuân Diệu
9. Chế Lan Viên và cái “ách nặng văn chương”
10. Mấy ý nghĩ về thơ Hoàng Cầm nhân đọc “Mưa Thuận Thành”.
11. Quang Dũng, người thơ.
12. Chính Hữu hành quân trên những trang thơ.
13. Trần Đăng Khoa qua “Chân dung và đối thoại”
14. Trào phúng Nguyễn Công Hoan.
15. Nguyễn Tuân, một phong cách độc đáo và tài hoa.
16. Nguyễn Tuân “xê dịch”, Nguyễn Tuân ẩm thực.
17. Nguyễn Tuân viết “Yêu ngôn”
18. Nguyễn Tuân đọc sách, bình văn, dựng chân dung văn học.
19. Tản mạn về Nguyễn Tuân.
20. Vũ Trọng Phụng – sức mạnh tưởng tượng tổng hợp và tiếng cười châm biếm.
21. Vũ Trọng Phụng “Vua phóng sự”.
22. Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ.
23. Mấy lần được gặp Nguyên Hồng.
24. Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao.
25. Cái đói và miếng ăn trong truyện Nam Cao.
26. Tô Hoài với quan niệm “Con người là con người”
27. Nguyễn Đình Thi như tôi biết.
28. Dại khôn Nguyễn Khải.
29. Nguyên Ngọc, con người lãng mạn.
30. Nguyễn Thi và chủ nghĩa hiện thực mãnh liệt.
31. Những ngày cuối cùng gặp Nguyễn Minh Châu.
32. Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp.
33. Hoài Thanh qua Tuyển tập.
34. Hoài Thanh, con người sinh ra để đọc thơ, bình thơ.
35. Thầy Nguyễn Lương Ngọc.
(Nguồn Audio: Thư viện sách nói dành cho người mù www.sachnoionline.com)
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/bat-dong-san/