Hong Kong egg tart recipe – Cách làm tart trứng Hồng Kông(English & Tiếng Việt) Mời các bạn xem danh sách nguyên liệu và các chú ý khi làm bánh tại:
————
The video has English subtitle, click on CC to activate it.
Visit my blog for more recipes:

INGREDIENTS (make 20 – 24 tarts)

A. Pastry dough
230 g all purpose flour (2 cup minus 1 tbsp)
60 g icing sugar (1/2 cup)
1 medium egg
125 g (1 stick + 1 tbsp) unsalted butter – softened at room temperature
½ tsp vanilla extract (optional)

B. Custard filling
3 medium eggs
60 g (1/2 cup) icing sugar
120 ml (1/2 cup) whipping cream
240 ml (1 cup milk)
1 tsp vanilla extract
———
MUSIC: Daytime TV Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/meo-vat/