Hàu biển OB có tốt không?Đừng sử dụng nếu chưa xem video này? ——