Cấu hình tổng đài KX-NS300 để đăng ký máy nhánh SIP ngoài Internet (Remote Ext)[0:00] Cấu hình ban đầu
[2:25] Cấu hình IP
[3:55] Restart sau khi cấu hình IP
[5:52] Cấu hình Media Relay
[7:37] Kiểm tra các điểu kiện cần để đăng ký được máy nhánh SIP
[9:13] Kiểm tra các port liên quan
[10:26] NAT port trên router
[16:22] Tạo account máy nhánh SIP trên tổng đài
[18:37] Tóm tắt lại
[19:44] Đăng ký điện thoại KX-HDV vào tổng đài
[20:00] Các thao tác cần thiết trên điện thoại KX-HDV
[21:19] Login vào KX-HDV và đăng ký

.
.
.
.
.
———————————————————————————————————
Tổng đài, điện thoại, HTS824, HTS 824, HTS, hts824, hts 824, hts, panasonic, pbx, pana pbx, pabx, hts pbx, hts pabx, pabx, tong dai noi bo, tong dai, dien thoai, ns 300, ns, ns pbx, tong dai ns, tong dai nsx, ntv, ntv160, ntv 160, ntv 150, ntv150, hdv, hdv130, hdv100, hdv 430, hdv, huong dan, huong dan lap trinh tong dai, huong dan tong dai, tong dai noi bo, panasonic, tong dai panasonic, huong dan lap trinh, cau hinh tong dai, huong dan lap trinh hts 824, huong dan lap trinh hts824, huong dan lap trinh ns300, huong dan lap trinh ns1000,

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/tong-hop/