Các Lớp Năng Khiếu Nhà Thiếu Nhi Gò VấpNhà thiếu nhi là cơ sở giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là trung tâm hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở ngoài nhà trường nhằm giúp cho thếu nhi mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục . Nhà thiếu nhi nằm trong hệ thống giáo dục của nhà nước, do nhà nước thành lập và giao cho Đoàn Thanh niên quản lý.
Nhà thiếu nhi có 3 chức năng chính sau đây:
1- Tập hợp đông đảo thiếu nhi để giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho các em thông qua các hình thức tổ chức hoạt động quần chúng rộng rãi và hoạt động chuyên môn.

2-Nghiên cứu, tổng kết, bồi dưỡng và hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà tường.

3- Phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu, tính sáng tạo cho thiếu nhi.

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/bat-dong-san/