“ Trà sữa phải có trân châu Áo quần phải giữ, phai màu hết