Trong khi lướt Internet, bạn có thể tình cờ gặp thuật ngữ Telnet. Một